INDHOLD
Lån Penge
Lån Penge - Mikro Lån
Lån Penge - Større Lån
- - - - - - - - - - - - - - - -
Mad Opskrifter
Netradio
Sommer Musik
ONLINE SPIL
Action
Arkade
Blandet Spil
Blandet Spil 2
Blandet Spil 3
Klassisk
Kort
Multiplayer
Racing
Skydning
Sport
Strategi
........................
Flash Spil
REGIONALE NYHEDER
Sjælland
Jylland
Fyn / Bornholm
NYHEDER
Vejret
Indland
Udland
IT / Media
Finans
Sport
Kendte / VIP
Kultur
Politik
IT Sikkerhed
Motor
JOB
København
Sjælland
Fyn
Syd Jylland
Midt Jylland
Nord Jylland
Bornholm
Grønland
Færøerne
Udlandet
Alle Steder
Medicin Job
       
UltraFun.dk | Fuke.dk | ZiKE.DK | NewBeat.dk | Webhosting.dk
SommerMusik.dk | YouGov.dk - Tjen Point | Medejer.dk - Find en medejer til din virksomhed
 ●   Jobindex - Ledige job i Region Sjælland
Danmarks største jobmarked.

 ●   Inklusions- og praksisvejledere til Kulsbjerg Skole, Vordingborg Kommune

Vordingborg KommuneInklusions- og praksisvejledere til Kulsbjerg Skole

Vordingborg Kommune, Stensved

Vores dygtige inklusionsvejleder har fået et lederjob i en nabokommune, derfor søger vi nu hendes afløser samtidig med, at vi ønsker at styrke området med en person mere. Du kan nok ikke alt det vi ønsker os, men hvis du kan se dig selv i mange af vores ønsker, så kan det være, at vi kan finde en kollega til dig, som kan supplere dig dér hvor du ikke er så stærk.

Kulsbjerg Skole søger to dygtige inklusions- og praksisvejledere, der har en værktøjskasse fyldt med specialpædagogiske greb, som kan understøtte vores inkluderende læringsmiljøer. Begge stillinger er som udgangspunkt fuldtidsstillinger til besættelse pr. 1. januar 2021.

Inklusions- og praksisvejlederne skal kunne udøve supervision af kolleger, tættest muligt på deres praksis. Supervisionen kan være både korte og længere forløb. Sideløbende har vi en forventning om, at I sammen kan opbygge et familieklasseforløb på skolen.

.

 ●   Psykolog søges til PPR, Holbæk Kommune

Holbæk KommunePsykolog søges til PPR

Holbæk Kommune

Vi søger en psykolog til et barselsvikariat i PPR (37 timer/uge) med start 1. marts 2021. PPR er en del af Børneindsatsen, som også består af Sundhedsplejen, Myndighedsafdelingen og Familiehuset. Børneindsatsens opgave overordnet set er, i samarbejde med forældre, skoler og dagtilbud, at skabe forandring for børn og familier, så læring og trivsel øges.

Vores udgangspunkt er løsningsorienteret, og vores fokus er derfor altid på, hvordan vi i samarbejde med børn, forældre, pædagoger, lærere og alle andre omkring børnene, kan identificere og styrke de strategier/tiltag der allerede eksisterer og virker. Nogle gange kan dette klares konsultativt, men andre gange kræver dette et individuelt kendskab til barnets særlige behov, hvorfor vi også laver individuelle vurderinger af enkelte børn, og derefter vejleder ud fra denne viden.

.

 ●   Bliv vores nye barselskollega på Nr. Jernløse Skole og fold din lærerbegejstring ud sammen med spørgelystne elever og ferme kollegaer, Holbæk Kommune

Holbæk KommuneBliv vores nye barselskollega på Nr. Jernløse Skole og fold din lærerbegejstring ud sammen med spørgelystne elever og ferme kollegaer

Holbæk Kommune, Regstrup

Kom og bliv vores nye kollega på Nr. Jernløse Skole. Vi har to spændende barselsvikariater åbne og glæder os til at høre fra dig, der er begejstret for at undervise og som har lyst at indgå i et fagligt stærkt fællesskab med dygtige kollegaer og søde, nysgerrige elever i enten indskoling eller udskoling.

Vi søger to nye lærerkollegaer til at indgå i en af følgende lærerprofiler:

 • Lærer til indskoling: Idræt, dansk, kristendom og engelsk
 • Lærer til udskoling: Dansk, biologi og geografi på 7.-8. årgang

Som lærer træder du velforberedt ind i klasseværelset, og har stærke undervisnings-kompetencer i ovenstående profil. Du er en aktiv og motiverende formidler og leverer en alsidig og inspirerende undervisning. Du kan sætte klare faglige rammer og ser dine elevers individuelle niveauer og handler herefter.

.

 ●   Byg, Land og Miljø søger medarbejder til myndighedsbehandling indenfor jordforurening, Vordingborg Kommune

Vordingborg KommuneByg, Land og Miljø søger medarbejder til myndighedsbehandling indenfor jordforurening

Vordingborg Kommune, Langebæk

Vi har travlt i Jordforureningsgruppen og søger derfor fra 1. januar 2021 en medarbejder til myndighedsbehandling indenfor jordforurening og problemstillinger knyttet til området.

Jobbet indebærer løsning af Jordforureningsgruppens kerneopgaver, som f.eks.:

 • Sagsbehandling i forbindelse med byggeri på forurenede grunde med vurdering af risiko i forhold til menneskers sundhed og miljøet
 • Kontrol af jordflytninger - blandt andet vurdering af analyseresultater og vejledning i vores digitale jordflyttesystem
 • Behandling af sager med nyttiggørelse af overskudsjord og restprodukter, eksempelvis slagger
 • Påbud til forurener om at undersøge og oprense forureninger
.

 ●   Montør med formandspotentiale søges til Bjæverskov, DAV NORDIC A/S

DAV NORDIC A/SMontør med formandspotentiale søges til Bjæverskov

DAV NORDIC A/S

Har du hænderne rigtigt skruet på, og kunne du tænke dig at være med til at gøre trafiksikkerheden på de danske veje optimal? Trives du med en alsidig hverdag, hvor der køres ud til forskelligartede opgaver og destinationer? Så er du den person, vi søger til et spændende job som montør.

Du har evt. erfaring fra entreprenør- eller vejbranchen eller en anden indgangsvinkel evt. med en baggrund som montør fra andet branche f.eks. smed eller lignende. Det afgørende er, at hænderne er skruet rigtigt på, at du har et højt drive samt at du er ansvarsbevidst. Du er fleksibel både med arbejdsopgaver og tid.

 • Du kan bevare overblikket – også når der er travlt
 • Du er god til at lede og fordele arbejdet
.

 ●   Engageret sagsbehandler til specialistopgaver i Borgerservice, Lolland Kommune

Lolland Kommune
Engageret sagsbehandler til specialistopgaver i Borgerservice

Lolland Kommune, Nakskov

Vores kollega er flyttet til andre opgaver i Borgerservice, og derfor søger vi en ny kollega til vores pensionsteam. Har du solid administrativ erfaring og et hjerte, der banker for god borgerservice, er du måske den, vi søger.

Pensionsteamet har ansvar for udbetaling af enkeltydelser, personlige tillæg og helbredstillæg. Enheden administrerer desuden økonomi for borgere på pension/førtidspension og håndterer også begravelseshjælp og mellemkommunale refusioner på området. Teamet har endelig også ansvar for bevilling af boligindskudslån.

Pensionsopgaverne indebærer, at du er i hyppig telefonisk kontakt med borgere, som kan have stort behov for hjælp og støtte.

Ved siden af de administrative opgaver i pensionsenheden skal du bidrage til den personlige betjening i Borgerservice, hvor borgerne henvender sig om bl.a. pas & kørekort, NEM-ID, skat, indrejse, sygesikring og meget andet.

.

 ●   Sagsbehandler til Myndighed i Aktiv hele livet, Holbæk Kommune

Holbæk KommuneSagsbehandler til Myndighed i Aktiv hele livet

Holbæk Kommune

Vi har fået lov til at opnormere, derfor søger Myndighed, Psykiatri og Handicap pr. den 1. januar 2021 en sagsbehandler 37 timer ugentlig.

Myndighedsopgaverne hører under kerneopgaven ”Aktiv hele livet”, hvor vi er optagede af at bidrage til at gøre Holbæk Kommunes borgere mest muligt aktive og tage ansvar for eget liv.

I stillingen vil du som sagsbehandler skulle varetage særligt servicelovens § 84, 85, 97, 103, 104, 107, 108. Du skal samtidig kunne deltage i tværfaglige opgaver på tværs af kommunen samt indgå i afdelingens interne opgaver med fagligt indhold. Vil du være med til at præge fremtiden og udviklingen indenfor det specialiserede voksenområde i Holbæk Kommune, og har du følgende kvalifikationer, er du måske vores nye kollega.

.

 ●   Hygiejneansvarlig sygeplejerske søges til nyoprettet stilling, Stevns Kommune

Stevns KommuneHygiejneansvarlig sygeplejerske søges til nyoprettet stilling

Stevns Kommune, Store Heddinge

Stevns Kommune arbejder i øjeblikket på at oprette en hygiejneorganisation for dermed at styrke det daglige sundhedsberedskab. Et vigtigt element i denne hygiejneorganisation er en hygiejneansvarlig sygeplejerske, som kan stå i spidsen for at håndtere den generelle hygiejneindsats såvel forebyggende som ved smitteudbrud på tværs af alle fagcentre i kommunen.

Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om hygiejne vil du som tværgående hygiejneansvarlig sygeplejerske, sammen med hygiejnekoordinatorer fra relevante fagområder fx sundhedsplejen, dagtilbud, skole, ældre- og sundhedsområdet, teknik og miljø, rengøring og administrationen, få ansvar for følgende opgaver:

 • Stå i spidsen for hygiejneindsatsen, herunder koordinering og sparring med hygiejne koordinatorer i hvert center
 • Vejlede og undervise i almene hygiejneretningslinjer og -foranstaltninger
.

 ●   Faglig teamkoordinator med interesse og flair for voksensocialområdet til Afdeling for Psykiatri og Handicap, Vordingborg Kommune

Vordingborg KommuneFaglig teamkoordinator med interesse og flair for voksensocialområdet til Afdeling for Psykiatri og Handicap

Vordingborg Kommune, Stege

Vil du bruge din faglige erfaring og interesse for voksensocialområdet? Vil du prøve kræfter med en alsidig stilling, der foregår i såvel afdelingen, i borgerens hjem, i botilbud og på væresteder? Vil du være teamkoordinator for og sagsbehandler i vores sagsbehandler team? Så læs videre her.

Du bliver som teamkoordinator og sagsbehandler en del af myndighedsafdelingen, som har ansvaret for sagsbehandling indenfor det specialiserede voksenområde. Afdeling for Psykiatri og Handicap består af flere tilbud, som er placeret over hele Vordingborg Kommune.

I afdelingen er der 25 ansatte, hvor du skal indgå i psykiatriteamet, som består af 6 sagsbehandlere inklusive 1 teamkoordinator.

.

 ●   Lodbjerggård Børnehus søger pædagog til storbørnegruppen, Stevns Kommune

Stevns KommuneLodbjerggård Børnehus søger pædagog til storbørnegruppen

Stevns Kommune, Strøby

Brænder du for udvikling i børnehøjde?
Er du en faglig dygtig og engageret pædagog, der har lyst til og mod på at blive del af et ”dreamteam” af voksne for vores kommende skolebørn? Så søg jobbet.

Vi er et hus, der vægter de nære relationer højt og arbejder som udgangspunkt fordybet i mindre grupper. Vi lægger stor vægt på, at læringsmiljøet er inkluderende og tilpasset de børnegrupper, der er i huset, og at de støtter og inspirerer børnenes kreativitet i deres fantasi og leg.

Vi arbejder fokuseret i sprogarbejdet med alle børnene, dette både i vores daglige kommunikation med børnene, også i form af dialogisk læsning, rim og remser, sang osv. I forhold til de kommende skolebørn har vi yderligere fokus på at sikre at de både læringsmæssigt og socialt er rustede til skolestart.

.

 ●   Vejleder til fleksjobområdet - Vordingborg Jobcenter, Vordingborg Kommune

Vordingborg KommuneVejleder til fleksjobområdet - Vordingborg Jobcenter

Vordingborg Kommune

Jobcenter Vordingborg søger en ny kollega til varetagelse af fleksjobområdet hurtigst muligt.

Vi er en afdeling, der består af sygedagpenge og fastholdelse og du vil skulle arbejde med borgere der er visiteret til fleksjob, samt borgere der allerede er ansat i fleksjob.

Fleksjobområdet er organiseret i sygedagpenge og fastholdelse som ud over fleksjob, varetager opgaven omkring sygedagpenge, jobafklaring ressourceforløb og revalidering. Vi søger en medarbejder der skal arbejde med opfølgning af fleksjobområdet i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder forelæggelse for rehabiliteringsteamet, samt de handicapkompencerende ordninger.

.

 ●   HR-konsulent til spændende udviklingsopgaver, Solrød Kommune

Solrød KommuneHR-konsulent til spændende udviklingsopgaver

Solrød Kommune

Vi søger en HR-konsulent, der kan være med til at iværksætte nye, spændende tiltag og udviklingsprojekter, som skal bidrage til at fastholde Solrød Kommune som en attraktiv arbejdsplads. Du vil komme til at arbejde tæt sammen med vores HR-udviklingskonsulent, Sophia, om en bred vifte af HR-udviklingsopgaver og projekter. Vi skal bl.a. arbejde strategisk med rekruttering, onboarding og kompetenceudvikling og fortsætte den igangværende indsats omkring trivsel, nærvær, arbejdsmiljø og generel HR-understøttelse.

Som projektleder får du ansvar for den fortsatte fremdrift og strategiske udvikling af vores overordnede trivsels- og nærværsprojekt, som handler om kultur, trivsel, arbejdsmiljø og håndtering af sygefravær. Du vil endvidere komme til at arbejde konkret med trivsel og nærvær i samarbejde med ledelsen på specifikke områder i organisationen.

.

 ●   34 timers pædagogmedhjælper i Pilebo børnehave, Solrød Kommune

Solrød Kommune34 timers pædagogmedhjælper i Pilebo børnehave

Solrød Kommune

Pilebo er "den lille børnehave, hvor alle kender alle". Vi er normeret til 42 børn, og der er ansat 3 pædagoger og 3 medhjælpere.

Pilebo er en gammel børnehave, som fysisk indeholder to store legerum, et fællesrum og to mindre rum, hvor det ene bruges til pude/yoga/teaterrum, og det andet rum bruges af vores sovebørn.

Vi har en stor og velfungerende legeplads, som vi bruger hele dagen - med klatretræer og buske, multibane, legehuse, bålhytte, sansehave, sandkasser, klatrestativer, gynger m.m. Indretning og rummenes læringsmiljø, ude som inde, tilpasser og ændrer vi efter behov.

Vi søger en pædagogmedhjælper, som brænder for det enkelte barns trivsel og udvikling. En pædagogmedhjælper, som er rummelig over for børn, familier og kollegaer - og som har en anerkendende og nærværende tilgang til sit arbejde.

.

 ●   Erfaren og dygtig bogholder/kontorassistent, Gundsø Entreprenør Forretning A/S

Gundsø Entreprenør Forretning A/SErfaren og dygtig bogholder/kontorassistent

Gundsø Entreprenør Forretning A/S, Roskilde

Da vi er 3 kontordamer som løber stærkt, søger vi en erfaren og dygtig bogholder/kontorassistent til at varetage alsidige kontoropgaver indenfor regnskab, bogholderi og administration på vores kontor i Roskilde.

Stillingen er på 24 timer ugentligt. Du skal have regnskabserfaring og kendskab til HR, være branchekendt, samt trives med en alsidig arbejdsdag.

Dine primære opgaver vil være:

 • Daglig bogføring i SignFlow/afstemning af bank
 • Løn – 14 dages/månedsløn
 • Debitor- og kreditorbogholderi

Vi tilbyder et spændende job i en familievirksomhed, som har til huse i et nyt byggeri i Roskilde.

.

 ●   Vi søger nye kollegaer til sagsbehandling på værdipapirområdet, Skattestyrelsen, Skattestyrelsen

SkattestyrelsenVi søger nye kollegaer til sagsbehandling på værdipapirområdet, Skattestyrelsen

Skattestyrelsen, Næstved

Brænder du for sagsbehandling, og vil du være med til at styrke sagsbehandlingen på værdipapirområdet, så hører vi gerne fra dig.

Motiveres du af en varieret hverdag, brænder du for sagsbehandling og vil du være med til at styrke sagsbehandlingen på værdipapirområdet, så er her en ny og interessant mulighed for den som kan og vil bidrage til vores succes og fortsatte udvikling.

Med reference til funktionslederen får du en alsidig hverdag, hvor dit arbejde vil bestå af bl.a. følgende opgaver:

 • Service- og vejledningsopgaver af borgere
 • Sagsbehandle og træffe afgørelser på borgerhenvendelser
 • Efterkontrol af borgeres skatteansættelser
Skattestyrelsen
.

 ●   Sagsbehandlere til personbeskatning - Borgere - Skattestyrelsen i Næstved, Skattestyrelsen

SkattestyrelsenSagsbehandlere til personbeskatning - Borgere - Skattestyrelsen i Næstved

Skattestyrelsen

Motiveres du af at være en del af et fagligt stærkt team, og har du lyst til at arbejde med udfordrende opgaver? Så er muligheden der nu, da vi søger sagsbehandlere, der kan varetage opgaver inden for personbeskatningsområdet.

Du vil gennem arbejdet med personbeskatning få en varieret arbejdsdag, hvor du bl.a. kommer til at arbejde med:

 • Sagsbehandling af henvendelser fra skatteborgere om ændring af deres årsopgørelse
 • Kontrol af indkomstrettelser på TastSelv, hvor der er formodning om misbrug
Skattestyrelsen
.

 ●   Supply Chain Planner med flair for indkøb, Vordingborg, TeamVikaren.dk

PersonalebørsenSupply Chain Planner med flair for indkøb, Vordingborg

Personalebørsen søger for Corning Optical Communications

Kunne du tænke dig at arbejde i en global markedsledende virksomhed indenfor kommunikationsudstyr, hvor du bliver en del af en dynamisk udviklingsproces, hvor du får mulighed for selv at præge dit kommende jobindhold og din fremtid, såvel fagligt som personligt?

Som Supply Chain Planner kommer du til at bidrage til organisering og konsolidering af afdelingen på koncern niveau og derved skabe værdiskabende besparelser på alle bundlinjer.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:

 • Daglig planlægning og opfølgning af produktion i samarbejde med dine kollegaer og lederteamet
 • Koordinere med kundeservice om bekræftelse af ordre og kundeforespørgsler samt levering
.

 ●   Vurderingsansvarlig til det nordvestlige Sjælland, Jyske Bank

Jyske Bank
Vurderingsansvarlig til det nordvestlige Sjælland

Jyske Bank, Holbæk

Da én af vores vurderingsansvarlige går på pension, søger vi en ny engageret kollega til vurdering af private ejerboliger. Jobbet er en fuldtidsstilling, og du skal primært dække det nordvestlige Sjælland.

Vi har brug for en kollega, der har stor erfaring med at vurdere, og som kan indgå i et selvkørende team af vurderingsansvarlige.

Jobbet er udadvendt både over for de kunder, der skal have deres bolig vurderet og i forhold til bankrådgiverne i vores afdelinger. Du får en bred berøringsflade til både eksterne og interne kunder.

Dine opgaver bliver bl.a.:

 • vurdering af fast ejendom (helårsboliger og sommerhuse) til brug for låneudmåling
 • vurdering ved rateudbetalinger på byggelån m.m.
Jyske Bank
.

 ●   HMO partner til SuperBrugsen, SuperBrugsen

SuperBrugsenHMO partner til SuperBrugsen

SuperBrugsen

Vil du være med til at optimere driften, sikre øget trivsel og øge indtjeningen i SuperBrugs-kæden?

SuperBrugsen vil indføre "Hverdag med overskud", og vi vil have et bredt fokus på flere regnskabslinjer, hvor vi kan øge vores indtjening.

Til implementering af dette søger vi nogle dygtige HMO partnere, typisk fra souschef niveau, som har mod på at prøve nye "græsgange" og udvikle egne evner. HMO vil være en lærerig uddannelse med flere aspekter; drive fremtidens sunde butik, herunder drift optimering, effektivisering af processerne i en butik, og for de rette kandidater vil HMO ligeledes kunne fungere som et springbræt til eksempelvis drømmen om at blive uddeler.

Vi kan tilbyde:

 • Et job med udvikling og fremtid
 • Fleksibilitet med stor frihed under eget ansvar.
 • Løn efter kvalifikationer.
.

 ●   ZBC – En af Danmarks største erhvervsskoler – søger jurist til HR, ZBC

ZBC
ZBC – En af Danmarks største erhvervsskoler – søger jurist til HR

ZBC, Ringsted

Har du erfaring med HR-jura, og kan du bidrage til en sikker personalejuridisk sagsbehandling af høj kvalitet? Er du velbevandret i ansættelsesret og personalejuraområdet, forvaltningsloven, overenskomstområdet, juridiske regelsæt samt behandling af og deltagelse i sygefravær-, afskedigelses- og disciplinærsager? Brænder du for at bringe dine kompetencer og faglighed i spil i en organisation, som hver dag arbejder dedikeret for at uddanne til erhvervslivet? Så er ZBC måske din næste arbejdsplads.

Som en del af HR-jura er dine opgaver at sikre og understøtte, at ZBC kan løse sin opgave inden for rammerne af lovgivning, overenskomster og lokale aftaler. Du bliver ledelsens primære sparringspartner i forbindelse med personalejuridiske sager.

Vi forventer, at du som specialist kender til og arbejder inden for de rammer, som ledere skal agere inden for på HR-jura-området.

.OM SIDEN | © Copyright 2020 BoLarsen.dk | Kontakt Webmaster |